SSH yhteydet Puttyllä

Jos käytät Puttyä usein SSH yhteyksiin niin suosittelen kopioimaan, linkittämään tai siirtämään putty.exe ohjelman windowsin asennuskansioon, esimerkiksi C:\Windows\System32\

Tämän jälkeen voit CMD:n kautta ottaa yhteyksiä SSH-palvelimiin nopeammin.

Esimerkiksi normaali SSH yhteys:
putty a9999999@proto999.haaga-helia.fi

Tunnelointi proton MySQL kantaan:
putty -L  3306:localhost:3306 a9999999@proto999.haaga-helia.fi

  • -L = Tunnelointi
  • 3306 = paikallisen koneen portti johon tunnel tulee (oma kone)
  • localhost = kohdekone johon tunneli tehdään
  • 3306 = kohdekoneen portti johon tunneli tehdään
  • a9999999 = opiskelijatunnuksesi HH:n järjestelmiin
  • proto999.haaga-helia.fi = proto-palvelimen osoite johon otetaan yhteyttä

Niin ja puttyhän löytyy täältä: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Automatisoitu Linux virtualisointialusta (Debian)

Olen toteuttanut HAAGA-HELIAlle automatisoidun Linux virtuaalisointialustan kurssikäyttöön.

  • Järjestelmä kulkee HH:ssä nimellä Proto, se on virtuaalipalvelinalusta jonne tehdään virtuaalipalvelimia esimerkiksi ohjelmoinnin opettamista varten.
  • Virtuaalipalvelimien käyttöjärjestelmä on toistaiseksi Debian 6.0.x, muita tulee mahdollisuuksien mukaan tulevaisuudessa
  • Virtuaalikoneilla on julkinen IP-osoite ja siihen voi kirjautua myös ulkoverkosta SSH:lla, seuraavat portit ovat avattu HH:n sisäverkosta: 80 ja 8080
  • Virtuaalikoneille kirjaudutaan HAAGA-HELIAn domain tunnuksilla.

Lue lisää järjestelmästä täältä: http://blog.vippe.net/proto/

HaagaHeliaPublic verkon käyttö helpommaksi – Windows

Asenna certifikaatti:
http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Tietohallintopalvelut/hh-ca.cer
Valitse certifikaatin asennuksessa
Place all certificates in the following store: Trusted Root Certication Authories

HHWlan-windows

Yhdistä HHWlaniin

Jos tulee Windows security alert herja: The connection attemp could not be completed
Niin vastataan Connect
Kyseinen herja johtuu tiettyjen verkkokorttien ajureiden ja/tai Windowsin ominaisuudesta.