HaagaHeliaPublic verkon käyttö helpommaksi – Windows

Asenna certifikaatti:
http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Tietohallintopalvelut/hh-ca.cer
Valitse certifikaatin asennuksessa
Place all certificates in the following store: Trusted Root Certication Authories

HHWlan-windows

Yhdistä HHWlaniin

Jos tulee Windows security alert herja: The connection attemp could not be completed
Niin vastataan Connect
Kyseinen herja johtuu tiettyjen verkkokorttien ajureiden ja/tai Windowsin ominaisuudesta.